ZWWR Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zasady funkcjonowania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju


Spotkania z dziećmi i ich rodzicami odbywają się w budynku Ośrodka przy ulicy Koścelnej. Zajęcia prowadzone są w gabinetach: psychologicznym, logopedycznym i rehabilitacyjnymsali przedszkolnej i gimnastycznej. Czas oczekiwania na przyjęcie dzieci spędzają w sali zabaw. Wszystkie pomieszczenia dla dzieci są odpowiednio przystosowane i wyposażone. Specjaliści dysponują niezbędnymi materiałami diagnostycznymi, terapeutycznymi, pomocami dydaktycznymi, sprzętem rehabilitacyjnym.
O działalności placówki poinformowane zostały: szpital, ośrodki zdrowia, ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Rodzice zgłaszający się osobiście lub telefonicznie, w pierwszej kolejności rozmawiają zwykle z panią Dyrektor Ośrodka, która jest z zawodu pedagogiem specjalnym, a przy tym matką dziecka niepełnosprawnego. Rozmowa pozwala zorientować się w oczekiwaniach rodziców i możliwościach ich spełnienia przez placówkę. Wstępnie określone zostają potrzeby dziecka w zakresie wczesnej interwencji i ustalone pierwsze wizyty u specjalistów.
Każde dziecko z rodzicami, a często również z rodzeństwem trafia do psychologa. W zależności od rodzaju dysfunkcji, stopnia zdiagnozowania w różnych aspektach (rehabilitacyjnym, logopedycznym, pedagogicznym), umawiane jest do poszczególnych specjalistów, którzy przeprowadzają badania diagnostyczne w swojej dziedzinie.

Raz w miesiącu odbywa się posiedzenie Zespołu Terapeutycznego, podczas którego opracowywana jest wielospecjalistyczna diagnoza, dokonywana jest ocena potrzeb dziecka i rodziny, dobierane są najwłaściwsze formy pracy z małym pacjentem i jego rodzicami. Efektem tego jest opracowanie Indywidualnego Planu Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz Indywidualnego Programu Terapeutycznego.
Ten pierwszy określa jakiego rodzaju wsparcia wymaga rodzina i w jaki sposób będzie ta pomoc udzielana (informacje o przysługujących uprawnieniach, uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia, udział w turnusie rehabilitacyjnym, wypożyczenie lub pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego itp.). Określony tu też zostaje rodzaj i częstotliwość zajęć do jakich dziecko zakwalifikowano.
Wspomniany Indywidualny Program terapeutyczny wskazuje metody pracy z dzieckiem - sposoby jego rehabilitacji i wspierania rozwoju.

Następnie członkowie Zespołu pracują z dzieckiem i rodzicami wg ustalonego harmonogramu. Bieżąca obserwacja przez rodziców i specjalistów postępów w rozwoju dziecka oraz okresowa ocena rozwoju dziecka wg standaryzowanych skal i testów psychologicznych pozwalają na systematyczną modyfikację Programu Terapeutycznego i ciągłego dostosowywania go do potrzeb i możliwości dziecka.

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.