ZWWR Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Podopieczni Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju


Obecnie systematycznie z różnych form pomocy korzysta około 60 dzieci w wieku od kilku miesięcy do 7 lat. Pochodzą one z terenu powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, często ze środowisk wiejskich. Szczególnie dla tych rodzin możliwość korzystania z pomocy specjalistów nie w odległym mieście wojewódzkim, ale bliżej miejsca zamieszkania, jest bardzo ważne.

Do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju przyjmowane są dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, wymagające wieloprofilowego usprawniania. Większość z nich kierowanych jest do ZWWR z rozpoznanym problemem natury medycznej lub psychologicznej przez szpitale, poradnie małego dziecka, poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Trafiają do Zespołu również rodzice, którzy obserwują w rozwoju swoich dzieci jakieś niepokojące objawy. Czasem obawy okazuję się nieuzasadnione, jednak każdy przypadek jest traktowany z największą uwagą. Rodzice zawsze otrzymują wsparcie, potrzebne informacje i wskazówki.

Z kompleksowej, wielospecjalistycznej, ciągłej pomocy w nowotarskiej placówce obecnie korzystają dzieci z takimi problemami rozwojowymi jak:
  • wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego (np. przepuklina oponowo-rdzeniowa, małogłowie wrodzone, wodogłowie);
  • zespoły chorobowe uwarunkowane genetycznie (np. zespół Downa); choroby metaboliczne układu nerwowego;
  • jednostki chorobowe, gdzie głównym objawem są trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (dziecięce porażenie mózgowe, zaniki nerwowo - mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych Ośrodkowego Układu Nerwowego);
  • inne jednostki chorobowe wpływające na nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny;
  • wielorakie niepełnosprawności tzn. upośledzenie umysłowe ze sprzężoną niepełnosprawnością w zakresie słuchu, wzroku, ruchu i in.

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.