ZWWR Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Kwalifikacje i doświadczenie pracowników Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju


Zajęcia indywidualne z dziećmi - badanie, specjalistyczna diagnoza i terapia:
 • psychologiczna;
 • logopedyczna;
 • rehabilitacyjna (w niektórych przypadkach w domu dziecka);
 • pedagogiczna.
Grupowe zajęcia pedagogiczne (2-4 dzieci):
 • zajęcia muzyczno-ruchowe;
 • zajęcia plastyczne;
 • terapia zabawą;
 • stymulacja polisensoryczna;
 • elementy metody ruchu rozwijającego;
 • zabawy paluszkowe;
 • zabawy dydaktyczne.
Grupa wsparcia dla rodziców:
Poradnictwo dla rodziców (psychologiczne, pedagogiczne, socjalne itp.)

Poza wymienionymi formami placówka prowadzi też jeszcze inną działal-ność, wspierającą rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Dla przykładu:
 • istnieje możliwość wypożyczenia fachowych książek, czasopism, pomocy dydaktycznych, sprzętu rehabilitacyjnego (wózek, pionizator, fotelik rehabilitacyjny itp.). Specjaliści służą radą w tym zakresie i pomagają w zamówieniu potrzebnych pomocy;
 • w niektórych przypadkach dzieci kierowane są do lekarzy specjalistów lub specjalistycznych placówek. Dotyczy to sytuacji, gdy stwierdzona zostaje konieczność szczegółowych badań medycznych, zabiegów chirurgicznych itp. PWI często pośredniczy w nawiązaniu kontaktu ze szpitalami i poradniami na terenie naszego województwa;
 • zorganizowano warsztat "Szkoła dla rodziców". W cyklu obejmującym 13 spotkań z psychologiem uczestniczyło 8 matek;
 • dwa razy do roku organizowane są spotkania o charakterze informacyjno - towarzyskim, wszystkich rodziców zarejestrowanych w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz członków Zespołu Terapeutycznego;
 • rodziny z malutkimi niepełnosprawnymi dziećmi włączane są do turnusów rehabilitacyjnych i imprez okolicznościowych organizowanych przez Koło PSONI. Dzieci wraz z rodzicami wyjeżdżają nad morze, uczestniczą w festynie z okazji Dnia Dziecka, w zabawie karnawałowej, w spotkaniu z Mikołajem.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Nowym Targu przywiązuje dużą wagę do prowadzenia "działalności edukacyjnej i szkoleniowej oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych stowarzyszenia..." (w tym także celów dotyczących wczesnej interwencji), a także "działalności informacyjnej, popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością intelektualną". W odniesieniu do powyższego, członkowie Zespołu Terapeutycznego kierowani są na szkolenia i konferencje. Dla przykładu - w 2005 roku uczestniczyli oni w kursie: "Pedagogika zabawy w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo", w międzynarodowej konferencji naukowo - szkoleniowej: "Wielospecjalistyczna, kompleksowa pomoc małemu dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie w ośrodku wczesnej interwencji", a także w kilku radach samokształceniowych. Zatrudnieni w PWI specjaliści dzielą się również swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem ze studentami pedagogiki specjalnej i rehabilitacji, którzy w placówce odbywają praktyki. Na zlecenie Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie członkowie Zespołu Wczesnej Interwencji w Nowym Targu przygotowali seminarium wojewódzkie zatytułowane: "Wczesna interwencja - szansą pomocy dziecku o zaburzonym rozwoju i jego rodzinie".

Nasza strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach użytkowników. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę prywatności.